Along for the Ride

Detta helt nya åtta delar serien har händelse ryttare Dom och Jimmie Schramm, ett gift par med säte i USA. Under loppet av serien får du veta om deras gård, deras utbildning, sina hästar och deras framgångar – och hur det är att arbeta tillsammans med din partner.